CZ RU

LDR Technoprojekt s.r.o.


Hlavní kancelář Česká republika

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38

Pobočka v Rusku

Petrohrad, ul. Pobedy d.16,

Liter A, kom. 3-N.

Aktuality

4Projects - Prostředí pro řízení a správu dokumentů

Naše společnost začala plně využívat aplikaci 4Projects – nové, unikátní prostředí pro správu a řízení dokumentů. 

4Projects je určen zejména pro řízení dokumentace v externí síti dodavatelů a zákazníků a umožní poskytnout vyšší komfort v oblasti koordinace a schvalovacího procesu jak klienty tak i se subdodavateli. Veškeré relevantní podklady k projektu budou přístupné oprávněným osobám přes internetový prohlížeč. 

4projects

Více se o nově využívaném systému dozvíte na internetových stránkách www.4projects.cz


Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku

Technoprojekt, a.s. dokončil, ve spolupráci se společností  NOVÁ HUŤ  - Projekce, spol. s r.o., dokumentaci pro provádění stavby na akci „Aglomerace Sever-závod 12 -Přeložka rozvodu kyslík-acetylen“. Dokumentace byla vypracována pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. Stávající potrubní rozvody kyslíku a acetylénu jsou vedeny v prostoru jižní části Aglomerace Sever. Dotčená část rozvodů je umístěna v prostoru nad pochůzkovým koridorem. Prostor pochůzkového koridoru bude využit pro instalaci pásového dopravníku, který slouží pro odsun aglomerátu.  Z tohoto důvodu je nezbytné jejich přeložení. Součástí přeložky bude také instalace dvou nových servisních míst, která umožní připojení spotřebičů. Na konci trasy přeložky budou instalovány odplyňovací trubky DN 15 jak na potrubí acetylénu, tak na kyslíkovém potrubí.

Výroba Tepla


Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum

Dne 30.1.2013 se naše společnost zúčastnila česko-ukrajinského podnikatelského fóra, které se konalo v Ostravě. Fórum se zabývalo podnikatelskými příležitostmi v Doněckém kraji, který se zaměřuje hlavně na oblast metalurgie, energetiku, strojírenství a výrobu koksu. Naše společnost analyzuje příležitosti na Ukrajině a dá se předpokládat, že v horizontu několika let se aktivně zapojíme do místního trhu.

česko - ukrajinské fórum


Den Ruska v ostravském hotelu Clarion

Den Ruska uspořádal v ostravském hotelu Clarion honorární konzulát Ruské federace u příležitosti oslav státního svátku Ruské federace. Zástupci podnikatelů a institucí jednali o možnostech rozšíření hospodářské spolupráce. Letos byl den Ruska obohacen také o významnou pracovní konferenci, které se zúčastnila stovka zástupců podnikatelů a institucí. „Snažíme se vytvořit zárodek něčeho, co by se mohlo v následujících měsících a letech rozvíjet. Je jasné, že od slov bude třeba brzy přejít k činům,“ uvedl Zedník.

Obchodní rada Alexandr Turov dodal, že předpoklady pro rozvoj obchodní spolupráce s Ruskem existují nejen v rámci celé republiky, ale i Moravskoslezského kraje či Ostravy. Pavel Bartoš z hospodářské komory upřesnil, že ideální oblastí pro rozvoj spolupráce je například nejen jaderná energetika, ale také materiálové inženýrství či věda a výzkum.

Součásti konference byla i prezentace společného česko – ruského podniku LDR Technoprojekt s.r.o.

den Ruska 1

den Ruska 2

den Ruska 3

den Ruska 4 více ...


Nová vebová prezentace firmy.

Dne 1.května 2010 byly spuštěny nové stránky firmy LDR Technoprojekt s.r.o.


Copyright © 2010 LDR Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Aktuality

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Den Ruska v ostravském hotelu Clarion více ...

Nová vebová prezentace firmy. více ...