CZ RU

LDR Technoprojekt s.r.o.


Hlavní kancelář Česká republika

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38

Pobočka v Rusku

Petrohrad, ul. Pobedy d.16,

Liter A, kom. 3-N.

ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY

Energetické stavby

Přehled referencí k energetickým stavbám

Energetické stavby - to jsou především elektrárny různého výkonu a typu a teplárny.

Naši specialisté jsou připraveni pro Vás navrhnout optimální řešení nejen energetických staveb, ale také staveb souvisejících - odsíření, odprášení, odpopílkování, denitrifikace apod. Analýza teplárenských distribučních sítí pak umožní optimalizaci investic a provozu tepláren.

Mezi energetické a zároveň ekologické stavby se řadí také spalovny odpadů, zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, doplněné o kogeneraci v provedení s parní nebo plynovou turbínou, příp. s pístovým spalovacím motorem. Do kategorie energetických a ekologických staveb lze zařadit také alternativní spalování hmot. Jedná se především o kotelny na biomasu (dřevní štěpka, obilní a lněná sláma aj.) a bioplynové stanice (skládky, velkochovy, potravinářský průmysl aj.).

Příklady energetických staveb

Rozsáhlé zkušenosti s energetickými stavbami dokladují naše reference např. kotel na odpadní teplo za sklářskou vanou Teplárny Kyjov, kogenerační jednotka 7,2 MW pro Spalovnu průmyslových odpadů Oslavany, spalinové kotle v Teplárně Kyjov, technologické zařízení pro stavbu odsíření Elektrárny Vojany, odsíření Teplárny Otrokovice, suchý odběr popílku Elektrárny Opatovice, odprášení spalin Teplárny Přerov, dokumentace vlivu stavby rekonstrukce výtopny Červený mlýn (kogenerační jednotka) na životní prostředí, dokumentace stavby rekonstrukce výtopny Červený mlýn (kogenerační jednotka) pro územní řízení a mnoho dalších.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby