CZ RU

LDR Technoprojekt s.r.o.


Hlavní kancelář Česká republika

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38

Pobočka v Rusku

Petrohrad, ul. Pobedy d.16,

Liter A, kom. 3-N.

ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY

Veřejné a občanské stavby

Přehled referencí k veřejným a občanským stavbám

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je další částí projekčních činností společnosti Technoprojekt. Mezi veřejné a občanské stavby patří školy, nemocnice, polyfunkční budovy, nákupní centra, sportoviště, garáže (podzemní i nadzemní) a administrativní budovy. Patří sem též architektonická a projekční příprava úprav veřejných prostranství (náměstí, návsí, cyklostezek apod.) a různé urbanistické studie.

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí. Dále je vypracovávána dokumentace pro realizaci veřejných a občanských staveb pro jednotlivé dodavatele těchto staveb. Při předání objektů veřejných a občanských staveb je vypracovávána dokumentace skutečného provedení stavby, která slouží pro konečného uživatele veřejných a občanských staveb, jako podklad pro užívání objektu.

Administrativní budovy

Investice do administrativních budov přinášejí vysokou efektivitu. Avšak realizace takových projektů vyžaduje brát zřetel na řadu specifik. Například výpočetní technika a moderní technické vybavení patří mezi základní požadavky konceptu administrativní budovy. To má za následek zvýšené nároky na samotný projekční tým, koordinaci projekčních prací a spolupráci se specializovanými firmami.

Technoprojekt Group má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti a poskytuje tak svým klientům profesionální služby ve všech projekčních fázích.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby