CZ RU

LDR Technoprojekt s.r.o.


Hlavní kancelář Česká republika

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38

Pobočka v Rusku

Petrohrad, ul. Pobedy d.16,

Liter A, kom. 3-N.

ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY

Průmyslové zóny

Přehled referencí k průmyslovým zónám

Projekční příprava průmyslových zón je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti Technoprojekt. Jedná se o přípravu průmyslových zón pro jednotlivé investory - velké společnosti, popř. příprava průmyslových zón pro následné nabízení menším investorům.

Příprava průmyslových zón je řešena v kontextu průzkumů pozemků (majetkový, inženýrsko-geologický průzkum atd.), možnosti zasíťování průmyslových ploch inženýrskými sítěmi a řešením možného dopravního napojení na dopravní infrastrukturu. Součástí projekčních prací je i prověření vlivu stavby na životní prostředí včetně případného návrhu dekontaminace území - pokud to dané území vyžaduje.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby